Skąd się biorą problemy z koncentracją?

Problemy z koncentracją

Problemy z koncentracją zdarzają się w każdym wieku, ale istnieją skuteczne sposoby, aby z nimi walczyć. Rozproszenie może być spowodowane różnymi czynnikami. Warto je znać, żeby móc powziąć odpowiednie środki zapobiegające i poprawiające koncentrację.

Spis treści artykułu:

Problem z koncentracją a zwykłe rozproszenie

Koncentrowanie się polega na redukowaniu informacji, które do nas dochodzą, aby było ich jak najmniej w danym momencie i aby były to te informacje, które są przydatne. Nadmiar informacji jest po prostu eliminowany. Inaczej może dojść do niechcianych skutków przeładowania informacjami. Koncentrując się, każdy człowiek po prostu skupia się najbardziej jak to możliwe na czynności, którą ma do wykonania. Umiejętność skupienia uwagi, czyli koncentracja, wiąże się ze świadomością.

Jakie czynniki wypływają na brak koncentracji u dziecka?

Brak koncentracji jest sumą wielu czynników. Można wymienić kilka najczęściej się powtarzających. Będą to:

  • czynniki genetyczne, które sprawiają, że człowiek po prostu nie jest  w stanie skupić uwagi na jednej rzeczy,
  • przemęczenie,
  • brak snu,
  • silne emocje (zarówno pozytywne, jak i negatywne),
  • zła dieta,
  • nadciśnienie.

Takich przykładów jest wiele więcej, ale te pojawiają się najczęściej. Można jeszcze przywołać czynniki, które wiążą się całkowicie z rozwojem cywilizacji: pęd, ciągły brak czasu, niekorzystanie z możliwości odpoczynku, stres, przepracowanie, złe rozplanowanie dnia. Uwzględniając brak koncentracji u dziecka – oprócz powyższych elementów, warto jeszcze zwrócić uwagę na zły sposób uczenia się czy choćby nieodpowiednią postawę ciała podczas nauki. To wszystko ma niekorzystny wpływ na problem z koncentracją – wystarczy wyeliminować taki aspekt, aby można było cieszyć się lepszym skupianiem uwagi na co dzień.


Zaburzenia koncentracji a dystraktory i temperament

Zaburzenia koncentracji mogą być ponadto spowodowane znajdowaniem się w obecności dystraktorów, czyli elementów, które z zewnątrz zaburzają uwagę. Są to zwykle hałasy, wywoływane chociażby przez często obecne w niewielkiej odległości telewizor czy radio. Jeśli ktoś ma problem ze skupieniem uwagi, podczas gdy telewizor jest włączony, to musi wyeliminować wszelkie takie źródła. Zaburzenia koncentracji u dzieci również są często powodowane tymi czynnikami – dziecko nie ma wystarczającej przestrzeni dla siebie i do swojej pracy, ponieważ zabiera ją dźwięk pochodzący z innego pomieszczenia. O ten aspekt trzeba zadbać szczególnie, jeśli ma się zamiar zapewnić optymalne warunki do rozwoju.

Co ciekawe, problemy z koncentracją i pamięcią często dotyczą osób o konkretnych rodzajach charakterów. Najczęściej dotyczą one choleryków i sangwiników, gdyż są to dość impulsywne temperamenty.

Problemów z pamięcią i koncentracją nie można lekceważyć!

Problemy z pamięcią i koncentracją mogą być wywołane przypadkowymi czynnikami, ale też przez dłuższy czas doskwierać danej osobie. W każdym przypadku warto zastanowić się, co jest ich przyczyną, aby można było zawczasu je wyeliminować z otoczenia i wrócić do pełnej sprawności w tym zakresie.

Źródła:
  1. Jagodzińska, Maria. Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Helion, 2008.
  2. Celińska-Löwenhoff, Magdalena, and Jacek Musiał. “Zaburzenia psychiczne w chorobach autoimmunologicznych–problemy diagnostyczno-terapeutyczne.” Psychiatria Polska 46.6 (2012): 1029-1042.